whatsapp image 2024 04 03 at 110606 am

'Omkoping-tapes' Khalid Kasem en Peter R. De Vries eindelijk gelekt

Nieuwsapr 03 , 10:06
Nieuwsplatform GeenStijl heeft via 'De Drie Musketiers' de opnames van het gesprek tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kasem ontvangen en gepubliceerd. Kasem wordt al langer beschuldigd van het pogen tot omkopen van een ambtenaar. Volgens Royce de Vries zou het omkoopverhaal allemaal een 'broodjeaapverhaal' zijn. Lees verder om erachter te komen hoe het nu echt in elkaar zit...

'Broodjeaapverhaal'

Eerder publiceerde het AD de opnames van het gesprek tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kasem. Sinds de publicatie van de opnames ontstond er veel verwarring bij het publiek. Volgens Royce de Vries zou het omkoopverhaal allemaal een 'broodjeaapverhaal' zijn. Nu speelt de vraag welk verhaal is niet waar? Het verhaal van het AD of van Kasem.

Omkoopverhaal

In het artikel van het AD, met de gelekte tapes, staat dat Khalid Kasem tegenover Peter R. de Vries op 25 februari 2019 door Hans [schuilnaam] ervan beschuldigd is dat hij 8000 euro heeft ontvangen, waarvoor hij Hans vervroegd uit de gevangenis zou kunnen krijgen. “Hans vertelt dat hij twee enveloppen heeft gegeven: eentje met 5000 euro en eentje met 3000 euro. Wat er met dat geld is gebeurd, en of daarmee de ambtenaar is omgekocht, is niet duidelijk. Hans is ervan overtuigd dat Kasem het in eigen zak heeft gestoken.”  

De Deken

Volgens het rapport van de Deken zou de omkoping situatie niet hebben plaatsgevonden. “Uit de eigen verklaring van mr. Kasem stel ik vast dat hij zich ongepast heeft uitgelaten tegenover zijn cliënt Hans, door de indruk te wekken dat “een derde” betaald zou moeten worden waar dat niet het geval was.”

Kasem

Kasem heeft op Instagram een bericht geplaats met daarin een statement, dat het AD de verkeerde indruk gewekt heeft. “Het Algemeen Dagblad heeft in de publicaties de indruk gewekt dat ik een ambtenaar zou hebben omgekocht en/of een voorstel daartoe zou hebben gedaan”. Opvallend is, dat dit statement in tegenspraak is met wat van de Deken gezegd heeft. 
Royce vertelde in zijn eerste reactie aan het AD, dat zijn vader Kasem geconfronteerd zou hebben met het verhaal dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht. Echter blijkt uit de opnames een ander verhaal op te maken. Daaruit blijkt dat Kasem geconfronteerd wordt met het feit dat hij een klant heeft opgelicht en tegen zijn kantoorgenoten beweert hij dat hij een ambtenaar heeft omgekocht. “Ik laat me ook misschien net te snel meeslepen in de positie van een cliënt en ik wil het ook heel graag goed doen.”  

Reactie Royce

Royce heeft in een reactie aan GeenStijl laten weten dat het verhaal zeer onwaarschijnlijk overkwam en dat ze geen aanleiding zagen om actie te ondernemen. Aangezien Khalid ook herhaaldelijk ontkent zou hebben dat hij zich aan omkoping schuldig zou hebben gemaakt.
"Het verhaal kwam ons in zijn algemeenheid zeer onwaarschijnlijk over, ook op basis van andere informatie die wij tot onze beschikking hadden. Nadien heeft Khalid ook herhaaldelijk naar mij ontkend dat hij zich aan omkoping schuldig heeft gemaakt. Ikzelf heb daarom geen aanleiding gezien om verdere actie te ondernemen, anders dan intern."

Opvallend

Opvallend is dat uit de opnames blijkt dat Kasem constant bezig is met het opstellen van een verhaal dat het kantoor naar de buitenwereld kan vertellen, dat tot zo min mogelijk reputatie schade zou leiden.

Reactie Kasem

Kasem heeft ook een reactie gegeven aan GeenStijl. Hij geeft aan zich aan te sluiten bij het statement van de Deken, waaruit blijkt dat de omkoping niet heeft plaatsgevonden. “Mijn bevinding ten aanzien van de beweerde omkoping is dat deze niet heeft plaatsgevonden. Dat wordt niet alleen door alle betrokkenen gesteld, maar is ook erg onwaarschijnlijk en weinig zinvol gezien de achterliggende structuren en processen van Dienst Justitiële Inrichtingen. De stukken bevestigen dat de processen correct zijn gevolgd”.
Kasem wilt vrij weinig naar buiten brengen en zou het liefst willen zwijgen als dat zou kunnen. De Deken, beschikte ook over de opnames en koos ervoor om Kasem in verschillende media te verdedigen tegen in haar ogen onjuiste beweringen.