anp 498611234

Coalitieakkoord is rond: wat betekent dat voor ons?

Nieuwsmei 16, 13:43
Vanochtend werd het coalitieakkoord gepresenteerd door de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB onder tien hoofdpunten, zoals asiel en migratie en energietransitie. Het akkoord bestaat uit 26 pagina’s en moet symbool staan voor ‘hoop, lef en trots’. In dit artikel leggen we je uit wat de plannen tot nu toe zijn.
Vannacht werden de plannen van de PVV (Geert Wilders), VVD (Dilan Yeşilgöz), NSC (Pieter Omtzigt) en BBB (Caroline van der Plas) onder de titel ‘Hoop, lef en trots’ naar buiten gebracht. De partijen noemen het coalitieakkoord een ‘hoofdlijnenakkoord’, omdat het nieuwe kabinet de inhoud later zelf moet uitwerken. Het akkoord begint met een voorwoord, waar te lezen is: ‘Politiek en bestuur hebben ondanks goede bedoelingen de afgelopen jaren steken laten vallen, door de zorgen van mensen niet altijd serieus te nemen’. Hieronder staan negen hoofdpunten opgesomd en wat het voor ons zal inhouden.

1. Bestaanszekerheid en koopkracht 

Het eigen risico in de zorg wordt meer dan gehalveerd. Dat gebeurt pas in 2027, want eerder is niet mogelijk volgens de partijen. Waar mensen nu 385 euro per jaar betalen, betalen ze in 2027 165 euro.

2. Grip op asiel en migratie 

Er komt een tijdelijke asielcrisiswet. De asielvergunning voor onbepaalde tijd wordt afgeschaft en de vergunning voor tijdelijk verblijf wordt aangepast. Als een asielzoeker al is afgewezen, wordt hij of zij “zo veel mogelijk, ook gedwongen, uitgezet”. Automatische gezinshereniging wordt ook geschrapt en het aantal mensen dat mag nareizen wordt ‘fors beperkt’.
Ook wordt studiemigratie nogal ingeperkt. Er zullen meer opleidingen in het Nederlands gegeven worden en er wordt een numerus fixus ingesteld voor buitenlandse studenten. daarnaast is er een verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten.

3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart; elke regio telt 

Het doel is dat er 100.000 nieuwe woningen per jaar bij moeten komen. Hoe dan, zul je je afvragen. Er zal meer grond beschikbaar worden gesteld om op te bouwen. Er komt ook een treinverbinding tussen Lelystad en Groningen genaamd de ‘Lelylijn’.

4. Een goede toekomst voor landbouw en visserij, voor voedselzekerheid, voor natuur 

Nederland zal niet langer een ambitieuzer natuurbeleid gaan voeren in vergelijking met de rest van Europa. Ook staat de coalitie niet achter een krimp van de veestapel.

5. Energie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie 

Qua klimaat streeft de coalitie ernaar om dezelfde klimaatdoelen te behouden. “Als we de doelen niet halen, maken we een alternatief beleid.”

6. Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs 

Er zal meer worden geïnvesteerd in eerstelijnszorg (huisarts, wijkverpleging en mantelzorg) en de zorg, het moet namelijk aantrekkelijker worden om in de zorg te werken. Qua onderwijs moeten gebruikte lesmethoden "bewezen effectief en verder politiek neutraal zijn" en moet de 'verengelsing' worden teruggedrongen.

7. Goed bestuur en een sterke rechtsstaat

De coalitie wil een nieuw kiesstelsel voor de Tweede Kamer. Hoe dat er dan uit komt te zien, is nog niet duidelijk, maar de coalitie wil er wel voor zorgen dat er al een nieuw kiesstelsel is voor de volgende verkiezingen. Ook komt er 'een recht op vergissen'. "Een enkele fout kan niet langer een burger diep in de problemen duwen", vindt de nieuwe coalitie. Aanmanings- en incassokosten van de overheid gaan flink omlaag.

 8. Nationale veiligheid 

Op het gebied van veiligheid in Nederland wil de coalitie de aanpak van de georganiseerde misdaad versterken. "Er wordt meer ingezet op confiscatie van vermogen" en "de anti-witwasaanpak wordt geïntensiveerd". Daarnaast komen er zwaardere maatregelingen voor zware misdrijven. Hierbij kun je denken aan gewelds- en zedendelichten. Ook wordt het jeugdstrafrecht strenger gemaakt.

9. Internationale veiligheid

Hierover staat in de coalitie: "Nederland blijft Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel steunen tegen de Russische agressie.”
Beeld: ANP