Skip to main content

Er staat een nieuwe gruwelijke track van Jordan op Spotify. Het lijkt erop dat de rapper die laatst de 101Barz studio in vuur en vlam zette het daar niet bij laat zitten. In deze track wordt Jordan bijgestaan door Lijpe, Momi, SBMG en Kevin.

Leave a Reply