Skip to main content

ParraTV heeft uit bronnen die nabij ZacksTube staan vernomen dat hij is overleden. Wanneer Zackstube precies dood is gegaan, is voor ons tot zover nog steeds onbekend.

ParraTV wenst alle vrienden, familieleden en nabestaanden ontzettend veel sterkte met dit verlies.

Wij hebben als platform ook ontzettend vaak om ZacksTube kunnen lachen en weten zeker dat zijn positiviteit voort zal leven in deze oneerlijke wereld.

Leave a Reply