Wetenschappers waarschuwen wederom voor kipnuggets

Wetenschappers hebben nieuws!

Wetenschappers zijn er dankzij een nieuwe studie wederom achtergekomen dat het eten van fastfood zoals in het bijzonder kipnuggets, hamburgers en instant noodles lijdt tot een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, en zelfs tot een eerdere dood.⁣

Deze nieuwe studie, waaraan meer dan 105,000 Franse volwassenen hebben meegedaan, toont aan dat wanneer mensen 10% meer van dit soort producten gaan eten, dit lijdt tot een verhoging van 12% meer kans op het krijgen van cardiovasculaire ziekten, en 13% meer kans op hartziekten.⁣

De studie toont ook duidelijk aan dat mensen die aanzienlijk minder van dit soort voeding binnenkrijgen, veel minder kans liepen om dit soort aandoeningen te krijgen – en dus ook meer kans hebben om langer te leven.