Skip to main content

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet krijgt mogelijk een ‘berisping’ voor het niet laten registreren van zijn nevenfuncties. Die aanbeveling doet het College van onderzoek integriteit aan de Tweede Kamer, nadat er een klacht tegen Baudet was ingediend.

Kamerleden moeten nevenfuncties, extra inkomsten en giften melden om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen. Het college concludeert dat Baudet gedragsregel 3 van de Gedragscode heeft overtreden.

Het college doet aan de Tweede Kamer de aanbeveling om Baudet de volgende sancties op te leggen. Ten eerste een aanwijzing om zijn twee nevenfuncties alsnog te laten opnemen in het openbare register voor nevenactiviteiten van de Tweede Kamer en voorts hem een berisping te geven vanwege het niet laten registreren van nevenfuncties. De Kamer zal hierover moeten beslissen.

Twee nevenfuncties

De zwaarste sanctie is een schorsing van een maand. Een betrokkene mag dan niet meedoen aan debatten, maar wel aan stemmingen.

Volgens het college gaat het om twee nevenfuncties: bestuurslid van Forum voor Democratie bv en directeur van THPB Media bv. De eerste bv heeft volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel tot doel het verrichten van alle commerciële activiteiten die voortvloeien uit het werk van Forum voor Democratie. Bij het mediabedrijf is Baudet volgens het college ook nauw betrokken bij commerciële doeleinden.

Boeken

Het college noemt het een verzwarende omstandigheid dat Baudet niet heeft meegewerkt aan het onderzoek. “De heer Baudet – daarnaar gevraagd en meermalen in de gelegenheid gesteld zijn standpunt toe te lichten – heeft niet de moeite genomen aan het college uit te leggen waarom hij deze nevenfunctie niet heeft geregistreerd, noch informatie te verstrekken over zijn belangen bij de commerciële activiteiten van de bv.”

Baudet schreef meerdere boeken en heeft daar geld mee verdiend. NU.nl meldde eerder dat de Forum-leider daarmee vorig jaar zeker 85.000 euro had verdiend. Een woordvoerster van de partij sprak dat bedrag eerder tegenover het ANP niet tegen maar benadrukte dat Baudet gewoon belasting betaalt over zijn inkomsten. Overigens had de klacht geen betrekking op neveninkomsten van Baudet, omdat de klager hiervoor geen bewijsstukken kon leveren.