Skip to main content

In zijn nieuwe programma “Ajouad en de top 600” onderzoekt Ajouad de 600 moeilijkste jongerencriminelen van Nederland. Statistieken wijzen uit dat meer dan één derde van deze groep een Marokkaanse achtergrond heeft. In de laatste aflevering zoekt Ajouad uit hoe dit komt.

Antropoloog

Hiervoor gaat Ajouad onder andere langs bij de antropoloog Hanas Werdmölder. De man trekt wat harde conclusies over het Marokkaanse volk: “Ze komen op de lijst omdat ze crimineel zijn, omdat ze meer gewelddadig zijn en omdat ze meer dan eens gewelddadig zijn”

Schaamte cultuur

Volgens Werdmölder heeft dit verschillende redenen: “Het is een bijzonder strijdbaar volk.” De antropoloog kaart aan dat vooral jongeren uit het noorden van Marokko in aanraking komen met justitie. Dit zou onder onder andere te maken hebben met dat zij voorvaderen in het Spaanse leger hadden. Verder geeft de man aan dat Marokkanen meer te maken hebben met een “schaamte cultuur” dan een “spijt cultuur”. Dit zou er toe leiden dat Marokkanen hun fouten eerder geheim houden voor hun omgeving.

Bekijk de volledige aflevering hieronder.

BEKIJK HIER DE VIDEO

Leave a Reply