Motoragent flipt tegen motorrijder: "Wat ben je aan het doen mafkees!?" (VIDEO)

Extraapr 24 2023, 11:26
Veel motorrijders genieten van een luidruchtige uitlaat, politieagenten denken hier soms anders over. In een opgedoken video is een motoragent er klaar mee.

Luidruchtigheid op de weg

In Nederland kunnen bestuurders een boete krijgen voor luidruchtigheid als ze de geluidsnormen overschrijden die zijn vastgesteld in de Wet geluidhinder en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Deze wetten en regels zijn bedoeld om geluidsoverlast te beperken en de leefomgeving van omwonenden te beschermen.
Boetes voor geluidsoverlast kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de overtreding en herhaling. Het negeren van de geluidsnormen kan leiden tot een waarschuwing, een boete of zelfs inbeslagname van het voertuig in ernstige gevallen. Bestuurders moeten zich bewust zijn van de regelgeving en hun verantwoordelijkheid om geluidsoverlast te beperken, zodat de leefomgeving van anderen niet wordt verstoord.

Motoragent flipt

Mensen kunnen zich mateloos irriteren aan geluidsoverlast en dat is ook ergens wel begrijpelijk. In een nieuwe video is te zien hoe een motorbestuurder hard aangepakt wordt door twee agenten, die zijn manier van doen belachelijk vinden.
"Wat ben je aan het doen joh mafkees!?".
De motorbestuurder begrijpt niet waarom de agenten zo woest zijn:
"Wat? Iedereen doet dit toch".
De motoragenten geven de bestuurder een waarschuwing. Zijn motor zou zelfs in beslag genomen worden als hij nog een keer betrapt wordt. Check de video hieronder:

Bekijk hier de video