Herres

Betekenisjan 26 2021, 16:49

Wat betekent Herres?

Herres betekent kapot maken/chaos en wordt vaak gebruikt wanneer mensen zich in een "rel-achtige" sfeer bevinden. Doordat het woord veel gebruikt werd door Marokkaanse jongeren in Nederland is het inmiddels opgevangen in de Nederlandse straattaal.

Herres betekenis en afkomst

Herres betekent chaos/kapot maken, iets wat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen als je vuurwerk afsteekt op een plek waar dat niet mag maar ook wanneer je bijvoorbeeld naar een bokswedstrijd aan het kijken bent. Het woord is afkomstig uit de Marokkaanse taal en wordt tegenwoordig veel gebruikt in de Nederlandse muziek scene jongeren cultuur, zo maakte rapper Sevn Alias een nummer voor Ajax genaamd Herres, het kan dus ook gebruikt worden om te omschrijven dat iemand heel goed is in iets
I-I-Ik zet herres, ik zet herres
Op die flank als David Neres
Hiermee probeert Sevn Alias aan te geven dat hij net zoals David Neres ( iemand die links voor bij Ajax speelt ) herres zet, met andere woorden dat hij heel goed speelt en zijn tegenstanders "kapot maakt".
neres

Gebruik in een zin

Sam: "Ik ga vrijdag naar een voetbalwedstrijd van Ajax, wil je mee?"
Pim: "Ja isgoed! zullen we kijken of we mee kunnen met vak410? zij zetten altijd herres"
Petra: "De coronarellen gaan echt te ver, heb je het nieuws al gezien?"
Nick: "Ja, al die jongens zetten veels te veel herres"

Herres in de Nederlandse scene