schermafbeelding 2024 02 02 om 182457

Nieuwe en ernstigere meldingen over Matthijs van Nieuwkerk: "Bij keel gegrepen en s*ksueel overschrijdend gedrag" (VIDEO)

Bekendheidfeb 02, 17:26
BNNVARA heeft signalen ontvangen over mogelijk seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Dit heeft omroepbaas Suzanne Kunzeler aangegeven in een gesprek met de Volkskrant. Van Nieuwkerk ontkent zich in deze beschuldigingen te herkennen. Volgens informatie zou Van Nieuwkerk tijdens zijn periode als presentator van De Wereld Draait Door een medewerker fysiek hebben geïntimideerd. Kunzeler is op de hoogte van het voorval, maar deelt uit respect voor de betreffende medewerker geen verdere details.
Daarnaast wordt Van Nieuwkerk ervan beschuldigd ongepaste relaties met collega's te hebben gehad. Volgens documenten die de krant heeft ingezien, zou een vrouwelijke medewerker 20.000 euro ontvangen hebben bij haar vertrek, na een relatiebreuk met Van Nieuwkerk die tot een onhoudbare werkrelatie leidde.
Kunzeler merkt op dat deze relatie destijds beschouwd werd als een relatie van wederzijdse instemming. De betrokken vrouw wilde na het beëindigen van de relatie niet langer bij BNNVARA blijven, wat leidde tot het beëindigen van haar dienstverband. Het feit dat ze een financiële vergoeding kreeg, is volgens Kunzeler gebruikelijk, gezien de duur van haar dienstverband en de abrupte beëindiging ervan.
Kunzeler erkent nu dat Van Nieuwkerk aangesproken had moeten worden vanwege de ongelijke machtsverhoudingen, iets wat destijds niet is gebeurd, wat betreurenswaardig is gezien de impact op de betrokken vrouw.
Van Nieuwkerk reageert in de Volkskrant door te stellen dat hij zich niet herkent in de incidenten die Kunzeler benoemt. Hij benadrukt dat ook de Commissie-Van Rijn in haar recent gepubliceerde rapport geen grensoverschrijdend gedrag door hem heeft vastgesteld. Van Nieuwkerk is verbijsterd over de beschuldigingen en bekritiseert Kunzeler voor het naar buiten brengen hiervan. Hij beschouwt deze actie als een blijk van onbetrouwbaarheid van zijn voormalige werkgever.