Privacystatement

1. INLEIDING
2. WIE ZIJN WIJ?
3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM?
3.1 Websites
3.2 Account
3.3 Social media
3.4 Klanten
3.5 Klantenservice
3.6 Nieuwsbrieven
3.7 Leveranciers en andere zakelijke contacten
3.8 Jongerenpanel
4. AAN WIE GEVEN WIJ JE GEGEVENS DOOR?
5. GEVEN WIJ JE GEGEVENS DOOR AAN LANDEN BUITEN DE EU?
6. HOE BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?7. WAT ZIJN JE RECHTEN? 

INLEIDING
Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk en wij vertellen je in deze privacyverklaring daarom onder andere welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom.Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. We adviseren je dan ook deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10-09-2021.
2. WIE ZIJN WIJ?
Dit is de privacyverklaring van Just Another Network, een groep van ondernemingen die bestaat uit Just Another Media Company, ParraTV, RUMAG. Convo, First, Axed, DealLover, De Roddelloog, Doelpnt, ComplexNL, RUMAG Travel, Fucking Feminine.
De verwerkingsverantwoordelijke is:Just Another Media CompanyH.J.E. Wenckebachweg 2001096 AS AmsterdamKvK: 66382009
3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM?
3.1 Websites
Om onze websites te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig, zoals je IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze websites bezoekt. Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of je onze e-mails opent en herkennen wij je als je vanuit onze e-mails doorklikt naar de website.
Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verhogen en om de website te beveiligen, om je ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor je te personaliseren, je te herkennen bij een volgend bezoek en ook om je via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen.
De juridische grondslag voor het verwerken van deze gegevens is het uitvoeren van de overeenkomst met jou, namelijk je bezoek aan onze websites. De cookies en vergelijkbare technieken (behalve de functionele cookies) worden alleen geplaatst met jouw toestemming. In onze Cookie Policy kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.
3.2 Account
Als fan kun je een account aanmaken. Dan verwerken we de volgende persoonsgegevens:
● Naam● Gebruikersnaam● Wachtwoord● E-mailadres
Daarnaast kun je, als je dat wilt, de volgende gegevens toevoegen aan je account:
● Geboortedatum● Geslacht● Telefoonnummer● T-shirtmaat● Broekmaat● Schoenmaat
3.3 Social media
Wij zijn op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, Spotify, Twitch, Twitter en TikTok.
Als je ons volgt via sociale media, of communiceert met of over ons via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over ons deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Wij volgen zelf ook sociale media kanalen en kunnen zo toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.
Wij kunnen zien hoe vaak een bepaalde post van ons is gedeeld en geliked via social media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kunnen wij zien of en, zo ja, welke berichten er over ons worden geplaatst via social mediakanalen van klachtensites. Daarom verwerken wij de gegevens die nodig zijn om de inhoud van onze sociale media-activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk te kunnen optimaliseren, zoals:
● Profielinformatie van het betreffende sociale medium● De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot JAMC● In het platform opgeslagen metadata
Het doel van deze verwerking is om het bereik van onze social media-activiteiten te analyseren en de klanttevredenheid te verbeteren. Dat doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd aan je klantdossier als je contact hebt met onze customer service via social media, om je vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Dat doen we dan op basis van een overeenkomst met jou.
Als je via social media deelneemt aan één van onze winacties, verwerken wij, mogelijk in samenwerking met een partner, de volgende gegevens van jou:
● Naam● Profielinformatie van het betreffende sociale medium● E-mailadres (in het geval een digitale prijs)● Adres (in het geval van een fysieke prijs)● Inzending winactie, waaronder mogelijk foto- en/of videomateriaal●Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen over de winactie en, als je gewonnen hebt, om de prijs naar je op te sturen. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is dus de overeenkomst die je met ons hebt.
In onze Cookie Policy lees je meer over de social media cookies die wij gebruiken.
3.4 Klanten
Wanneer je iets koopt via onze webshop dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je:● Naam● Bedrijfsnaam (optioneel)● Land/regio● Adres● Telefoonnummer● E-mailadres● Het IP-adres van je mobiele apparaat of je computer
Daarnaast verwerken we je betaalgegevens, ook wanneer je met een pinpas of creditcard in een pop-up store of op een beurs iets koopt. Die betaling wordt afgewikkeld door onze payment provider Pay.nl. Je kunt op verschillende manieren betalen en welke gegevens hierbij precies verwerkt worden is afhankelijk van de door jou gekozen betaaldienst. Het betreft gegevens zoals:
● Waar je de betreffende aankoop hebt gedaan● Transactie● Betaalwijze● Gegevens die verband houden met de betaalwijze zoals het soort kaart waarmee je betaalt, een deel van het kaartnummer en de vervaldatum● Locatie en tijd● Land van herkomst van de creditcard/pinpas● Bij een online betaling: het IP-adres van je mobiele apparaat of je computer
Deze gegevens worden gebruikt:
● Om je bestelling te kunnen afhandelen● Om je te kunnen factureren● Om je relevante informatie te kunnen sturen en je via mailings en nieuwsbrieven te informeren over onze producten en evenementen● Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen● Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en gevolg te geven aan rechterlijke bevelen en/of instructies van andere bevoegde autoriteiten● Om onze rechten die voortvloeien uit de overeenkomst te kunnen uitoefenen● Om fraude te kunnen herkennen en opsporen
De grondslag voor deze verwerkingen is de overeenkomst die je met ons hebt gesloten en ons gerechtvaardig belang.
3.5 Klantenservice
Als je contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van onze klantenservice, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van je vraag of verzoek, zoals:
● NAW-gegevens● E-mailadres● Telefoonnummer● Inhoud correspondentie en gespreksnotities● Afhankelijk van je vraag of verzoek zal de medewerker toegang kunnen krijgen tot informatie die nodig is om je te kunnen antwoorden, bijvoorbeeld of je een account hebt en de orderstatus van je bestelling
Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren en zo goed mogelijk op je klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren. We gebruiken deze gegevens ook om je later beter behulpzaam te kunnen zijn en je klanttevredenheid te kunnen analyseren, op basis van ons gerechtvaardigd belang.
3.6 Nieuwsbrieven
Op onze websites en via advertenties op social media kun je je aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrieven. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, dan verwerken wij de volgende gegevens:
● Naam● E-mailadres
De grondslag hiervoor is jouw toestemming.
Nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of je onze e-mails opent en herkennen wij je als je vanuit onze e-mails doorklikt naar de website. Wij kunnen hierdoor volgen wat je doet met onze nieuwsbrief en dus meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven zijn is. De grondslag voor het gebruik van deze cookies en vergelijkbare technieken is je toestemming. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken.
3.7 Leveranciers en andere zakelijke contacten
Van onze leveranciers en andere zakelijke contacten verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
● Naam, e-mail adres, telefoonnummer● Andere contactinformatie● Functie en bedrijfsnaam● Factureringsgegevens
Deze gegevens hebben wij nodig:
● Om de overeenkomst uit te voeren● Om informatie over dienstverlening/producten te kunnen opvragen of om te kunnen reageren op toegezonden informatie● Om een opdracht te kunnen geven● Om facturen te kunnen betalen● Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en gevolg te geven aan rechterlijke bevelen en/of instructies van andere bevoegde autoriteiten● Om een potentieel conflict te kunnen oplossen en om onze rechten of die van derden te kunnen beschermen
Deze gegevens verwerken wij op basis van een overeenkomst, of ons gerechtvaardig belang.
3.8 Jongerenpanel
Wanneer je meedoet aan het jongerenpanel, krijgen wij gegevens van en over jou. Het verschilt per keer welke informatie we precies krijgen, maar dat is bijvoorbeeld:
● Naam● E-mailadres● Telefoonnummer● Geslacht● Leeftijd● Postcode● Opleidingsniveau● Gezinssamenstelling● Inkomenscategorie
Deze gegevens gebruiken we om profielen op te stellen voor bijvoorbeeld marktonderzoek. We zullen op basis van deze profielen geen geautomatiseerde besluiten nemen.
De grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is jouw toestemming.
We werken voor het jongerenpanel samen met Ask Opinions, hun privacyverklaring vind je hier: https://scoupy.com/nl/terms
3. HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer moeten bewaren.
● Account: de zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in je account worden door ons bewaard zolang je account actief is● Cookies: we bewaren de gegevens die we krijgen door cookies en vergelijkbare technieken maximaal 26 maanden. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie● Nieuwsbrief: we bewaren je gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen● Klantenservice: wanneer je contact opneemt met de klantenservice worden je persoonsgegevens door ons maximaal 2 jaar na afhandeling bewaard● Financiële gegevens: we zijn verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren● Facturen: gegevens die nodig zijn voor facturering worden niet langer bewaard dan 2 jaar na de datum waarop de factuur is betaald● Klanten: we bewaren de klantgegevens 5 jaar● Leveranciers: deze gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop de laatste transactie is afgehandeld● Winacties: we bewaren je gegevens 1 jaar● Overig: alle andere persoonsgegevens bewaren we maximaal 5 jaar
Wanneer je vragen hebt over onze bewaartermijnen, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].
4. AAN WIE GEVEN WIJ JE GEGEVENS DOOR?
Wij maken bij onze dienstverlening gebruik van de diensten van derden om je gegevens te verwerken, zoals IT-dienstverleners, betaaldiensten, hosting providers en clouddiensten. Deze partijen zijn dan ‘verwerker’ voor ons. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met die verwerkers gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij je gegevens goed beveiligen en alleen zullen verwerken in opdracht van ons.
Om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, moeten we soms ook gegevens aan partijen verstrekken waarmee we samenwerken, zoals bezorgdiensten voor het bezorgen van je bestelling en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij omgaan met jouw gegevens. Voor meer informatie hierover kun je dus de privacy verklaringen van die partijen bekijken.
Daarnaast kunnen we je gegevens verstrekken aan andere partijen die we nodig hebben om onze belangen te behartigen, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.
Verder geven wij alleen gegevens aan derden met je uitdrukkelijke toestemming of wanneer wij dat verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij dat moeten als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat nodig vinden ter bescherming van onze eigen belangen en/of belangen van derden.
5. GEVEN WIJ JE GEGEVENS DOOR AAN LANDEN BUITEN DE EU?
Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.
Om ook in dat geval je privacy te waarborgen, zullen wij je persoonsgegevens alleen doorgeven aan een land buiten de Europese Unie wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt en/of wanneer er andere passende waarborgen worden geboden. Daarvoor zullen wij dan een overeenkomst sluiten met de partij aan wie we je gegevens willen doorgeven.
6. HOE BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot je gegevens.
7. WAT ZIJN JE RECHTEN?
Je hebt onder de privacywetgeving de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
● Inzage: je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en waarom● Correctie: je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren als die niet kloppen● Verwijdering: je kunt ons vragen om je gegevens te verwijderen, maar wij mogen dat weigeren als we je gegevens nog nodig hebben of wanneer we wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren● Beperking: je hebt het recht om ons te vragen minder gegevens van je te verwerken, bijvoorbeeld als gegevens onjuist of onnodig zijn● Bezwaar: als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen mag je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens● Dataportabiliteit: je kunt ons vragen om je gegevens over te dragen (dataportabiliteit)Intrekken toestemming: wanneer een verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken
Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Sommige verzoeken kun je ook indienen via een formulier bij de Klantenservice of zelf regelen via je account. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet het verzoek worden gedaan door je ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Wij zullen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken op je verzoek reageren.
Beheer je gegevens via je account
Je kunt je gegevens ook zelf bekijken en wijzigingen in je account. Zo kun je bijvoorbeeld:● Je persoonlijke gegevens verwijderen, wijzigen, aanvullen met – bijvoorbeeld – uw telefoonnummer en geboortedatum● Je bezorgadressen verwijderen, wijzigen en aanvullen● Je orderhistorie bekijken● Je favoriete quotes bekijken, toevoegen en verwijderen● Je verlanglijst bekijken en verwijderen
Klacht
Ben je het niet eens met een door ons genomen beslissing, bijvoorbeeld de beslissing om je persoonsgegevens niet te verwijderen? Of heb je een klacht over hoe of waarom wij je persoonsgegevens gebruiken? Dan heb je de volgende mogelijkheden:● Je kunt contact met ons opnemen: wij gaan dan proberen samen met jou een oplossing te vinden● Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
8. WEBSITES VAN DERDEN
Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Wij hebben geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat hierop een ander privacy statement van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.
9. CONTACT
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met ons via [email protected]